Helpt een dieet bij buikpijn klachten door endometriose? Wij gaan dit onderzoeken!

Er zijn nog te veel vrouwen met endometriose waarbij klachten als hevige menstruatiepijn, chronische buikpijn of een opgeblazen gevoel hun leven beheersen.  Behandelingen als (hormonale) medicatie, operaties en  pijnbehandelingen geven helaas niet altijd voldoende verbetering van deze klachten. Daarom wordt er steeds meer gekeken naar mogelijke zelfmanagementstrategieën ter ondersteuning van de behandeling van endometriose.

Lees hier verder

HET CORONAJAAR: WAT BETEKENDE HET VOOR DE FERTILITEITSZORG?

Ons leven wordt al bijna een jaar beheerst wordt door de coronapandemie. Ook de fertiliteitszorg is hard geraakt. Lopende trajecten die van de één op de andere dag zijn stilgelegd, geplande behandelingen die werden uitgesteld, wachtlijsten die opliepen. Maar ook moesten mensen alleen naar afspraken in het ziekenhuis en was er veel onzekerheid over de toekomst. Inmiddels is het bijna voorjaar en is er hopelijk licht aan het eind van de tunnel, zodat we weer vooruit kunnen kijken. Wij vroegen een aantal professionals hoe zij terugkijken op het afgelopen coronajaar.

 

Velja Mijatovic, hoogleraar Gynaecologie en hoofd Endometriosecentrum Amsterdam UMC:

“Het was een moeilijk jaar voor veel fertiliteitspatiënten. Wij hebben onderzoek gedaan naar het effect van corona (zie resultaten op pag. 44) en de hele periode heeft voor veel onzekerheid gezorgd. Wij merkten dat ook in het grote aantal vragen dat we kregen van patiënten. In maart kwam de zorg stil te liggen, maar in de zomer werd deze weer opgepakt. Er is weliswaar minder planbare zorg in de ziekenhuizen, maar we kunnen absoluut patiënten behandelen. Waar mogelijk doen we consulten online, maar voor veel onderdelen van onze zorg kan dat natuurlijk niet. We kunnen minder mensen op onze afdeling ontvangen, onder meer om ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen in de wachtkamer en de spreekkamers zijn. Dit betekent ook dat de wachttijd voor een behandeling iets is opgelopen. Aan de andere kant zie we in onze regio iets minder instroom van nieuwe patiënten. Er wordt minder doorverwezen door de huisartsen, maar misschien dat mensen ook hun eigen overwegingen hebben en willen wachten tot de pandemie voorbij is. We krijgen veel vragen van patiënten en proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden. Zo krijgen we nu veel vragen over het wel of niet vaccineren als je zwanger wilt worden. We blijven inspelen op de actualiteit en behoeften van onze patiënten.”

Download hier het hele bericht

Vaccinatie standpunt

De multidisciplinaire werkgroep COVID-19 en Zwangerschap heeft op 8 januari 2021 het standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed bekend gemaakt. De werkgroep adviseert gezonde zwangere vrouwen niet routinematig te vaccineren. Er zijn twee groepen die hierop een uitzondering vormen. De eerste groep betreft zwangere vrouwen met onderliggende ernstige ziekten. Bij de tweede groep gaat het om zwangere vrouwen met beroepen waarbij hoge en niet te vermijden expositie aan SARS-CoV-2 voorkomt en die volgens het Nederlandse prioriteringsschema voor vaccinatie in aanmerking komen. De werkgroep is verder van mening dat vaccinatie kan plaatsvinden bij vrouwen die borstvoeding geven.

En hoewel de werkgroep dit niet aanbeveelt, ziet zij vooralsnog geen bezwaar tegen vaccinatie van mannen of vrouwen die een kinderwens hebben of een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan.

Toekomstige studies moeten de veiligheid definitief bevestigen. Tenslotte, is er overigens geen bezwaar om vaccinatie te ontvangen indien u endometriose heeft en/of daarvoor (hormonaal) wordt behandeld.

Voor meer informatie over de onderliggende ernstige ziekten en dergelijke verwijzen wij naar het betreffende standpunt: Standpunt Vaccinatie tegen COVID-19 rondom zwangerschap en kraambed 8-1-2021. Zie ook https://www.nvog.nl/actueel/standpunt-vaccinatie-tegen-covid-19-rondom-zwangerschap-en-kraambed

Bron: NVOG

Op maandag 14 december 2020 is bekend geworden dat Nederland in ieder geval tot halverwege januari 2021 in lockdown gaat. In tegenstelling tot de vorige lockdown blijft de endometriose polikliniek voorlopig open.  In het ziekenhuis is nog steeds een groot gedeelte van de zorg afgeschaald om personeel vrij te maken voor de Corona afdelingen en ook van de polikliniek wordt dit nu gevraagd. We proberen alle afspraken op de polikliniek als gepland door te laten gaan, maar als er personeel ziek wordt, of er personeel op de Corona afdelingen moet gaan werken lukt dit mogelijk niet meer. Daarom worden alle afspraken op de polikliniek endometriose onder voorbehoud gepland. We begrijpen dat dit heel vervelend en onzeker voor u is. Hetzelfde geldt voor de meeste operaties. Deze zullen, net zoals de meeste planbare reguliere zorg, vanwege de corona druk in de ziekenhuizen voorlopig worden uitgesteld.

 

Ons personeel laat zich via Amsterdam UMC heel laagdrempelig testen als ze Corona klachten hebben. Dit betekent dat u gezien kunt worden door iemand die klachten heeft. U kunt ervan uitgaan dat de medewerker getest is en negatief is bevonden.

Het is zowel voor patiënten verplicht een mondmasker te dragen bij een bezoek aan de polikliniek endometriose. Op dit moment moeten we de 1,5 meter regeling in acht nemen. Uw partner kan daarom helaas niet mee tijdens het consult. Wij vragen u om 5 minuten voor de afspraak aanwezig te zijn, dus niet eerder of later. Dit om de wachtkamerbezetting tot een minimum te beperken. Mocht u er toch eerder zijn, wacht dan buiten in de buurt of in uw auto tot 5 minuten voor de afspraak.

Mocht u bij aanmelding een of meerdere klachten hebben passend bij een Corona infectie, dan vragen wij u dringend om ons dat te laten weten en u zsm te laten testen.

Het gaat om de onderstaande klachten: Verkoudheid, hoesten, koorts, benauwdheid, reukverlies, spierpijn, keelpijn.

Wij rekenen uw begrip en op uw medewerking.

Zoely anticonceptie pil

26 Jun 2020 Actueel

De Endometriose stichting heeft interessant nieuws:

Na uitvoerige navraag bij meerdere zorgverzekeraars blijkt dat Zoely uit het buitenland gehaald kan worden. Maar dat er wel een paar voorwaarden voor gelden.

 1. Op het recept moet staan dat het niet vervangbaar is en dat het specifiek voor endometriose is
 2. Het mag niet uit de aanvullende dekking van de patiënt komen
 3. Het moet via de apotheek besteld worden en dus niet door de patiënt zelf.

Zie voor details deze PDF.

Corona en uw onderzoek of behandeling bij het Endometriose Centrum

16 Mar 2020 Actueel

UPDATE t.a.v. endometriose zorg d.d. 6 april 2020:

De Corona crisis maakt het nog steeds niet mogelijk om u op de reguliere wijze te zien op onze polikliniek.

Indien u een afspraak heeft bij het endometriosecentrum Amsterdam UMC (locatie AMC) geldt voor u het volgende:

 • Afspraken voor nieuwe patiënten zullen op grond van de verwijzing worden beoordeeld en afhankelijk van de situatie zal een telefonische afspraak worden gepland of uw eerste afspraak zal worden uitgesteld naar een later moment. Hierover krijgt u dan van één van onze medewerkers bericht.
 • Alle overige afspraken:  zo lang dat mogelijk is, worden deze omgezet in telefonische consulten. U spreekt dan één van de artsen van het endometriose team, dit zal niet altijd uw vaste behandelaar kunnen zijn.

Aangezien er dagelijks nieuwe ontwikkelingen en maatregelen zijn m.b.t. de Corona virus crisis, is het mogelijk dat ook deze telefonische consulten NIET zullen kunnen plaatsvinden, zonder dat u daarover opnieuw bericht ontvangt. Voor deze situatie  geldt dat wij zullen registreren dat uw consult niet heeft kunnen plaatsvinden en u ontvangt, zodra de mogelijkheid er weer is, een vervangende afspraak.

 

In zake spoed:

Wanneer sprake is van een spoedgeval of dringende vragen kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

Endometriosecentrum (locatie AMC) via telefoonnummer: 020-5663400

Buiten kantooruren of wanneer dit nummer niet wordt beantwoord belt u 020-5669111 en vraagt u naar de dienstdoende arts voor de afdeling gynaecologie.

Hierbij onze welgemeende excuses voor het ongemak en bij voorbaat dank voor uw begrip, namens alle artsen en overige medewerkers van het Endometriosecentrum van het Amsterdam UMC,

Prof. dr. V. Mijatovic, Hoofd Endometriosecentrum Amsterdam UMC

 

UPDATE t.a.v. endometriose zorg d.d. 23 maart 2020:

Indien u een afspraak heeft bij het endometriosecentrum Amsterdam UMC (locatie AMC) geldt voor u het volgende:

 • Afspraken voor nieuwe patiënten zullen op grond van de verwijzing worden beoordeeld en afhankelijk van de situatie zal een telefonische afspraak worden gepland of uw eerste afspraak zal worden uitgesteld naar een later moment. Hierover krijgt u dan van één van onze medewerkers bericht.
 • Alle overige afspraken:  zo lang dat mogelijk is, worden deze omgezet in telefonische consulten. U spreekt dan één van de artsen van het endometriose team, dit zal niet altijd uw vaste behandelaar kunnen zijn.

Aangezien er dagelijks nieuwe ontwikkelingen en maatregelen zijn m.b.t. de Corona virus crisis, is het mogelijk dat ook deze telefonische consulten NIET zullen kunnen plaatsvinden, zonder dat u daarover opnieuw bericht ontvangt. Voor deze situatie  geldt dat wij zullen registreren dat uw consult niet heeft kunnen plaatsvinden en u ontvangt, zodra de mogelijkheid er weer is, een vervangende afspraak.

 

In zake spoed:

Wanneer sprake is van een spoedgeval of dringende vragen kunt u vanzelfsprekend altijd contact met ons opnemen.

Endometriosecentrum (locatie AMC) via telefoonnummer: 020-5663400

Buiten kantooruren of wanneer dit nummer niet wordt beantwoord belt u 020-5669111 en vraagt u naar de dienstdoende arts voor de afdeling gynaecologie.

Hierbij onze welgemeende excuses voor het ongemak en bij voorbaat dank voor uw begrip, namens alle artsen en overige medewerkers van het Endometriosecentrum van het Amsterdam UMC,

 

Prof. dr. V. Mijatovic, Hoofd Endometriosecentrum Amsterdam UMC

 

Update 14-03-2020]

Geachte patiënten van het Endometriose Centrum, Amsterdam UMC

Wij hebben maatregelen in werking gesteld om verspreiding van het Coronavirus zo veel als mogelijk te beperken. Met ingang van zaterdag 14 maart 2020 worden op het Endometriose Centrum en het IVF centrum (locatie VUmc) alleen patiënten gezien waarvoor de zorg hoogst noodzakelijk is. Dit zijn patiënten waarbij uitstel van de behandeling levensbedreigend is of leidt tot onherstelbare schade. Voor patiënten die niet in deze categorie vallen wordt de zorg uitgesteld. Het doel van deze actie is dat het risico op besmetting met Coronavirus voor patiënten en medewerkers maximaal gereduceerd wordt. Alle lopende behandelingen worden afgemaakt.

Dit houdt concreet in:

 1. Heeft u klachten van verkoudheid met of zonder koorts en bent u al bezig met een behandeling?

Zie link: https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus. Kom dan niet naar het Amsterdam UMC en bel met onze administratie (020-020-5669111) om te overleggen. Het is mogelijk erg druk bij de administratie, houdt daar alstublieft rekening mee. Alvast bedankt voor uw begrip.

 1. Heeft u binnenkort een afspraak op de polikliniek van het Endometriose Centrum ?

Dan zal deze worden omgezet in een telefonisch consult met uw behandelend arts.

 1. Heeft u (pijn) klachten of vragen aangaande uw behandeling ?

U kunt telefonisch contact met ons opnemen (065006395)

 1. Staat u op de wachtlijst voor een operatie ?

Alle geplande operaties zullen in de komende weken niet worden uitgevoerd en uitgesteld tot nader order.

 1. Zit u in een behandelingstraject op het IVF centrum ?
  De reeds geplande IUI, follikel puncties, verse embryo plaatsingen en cryo embryo plaatsingen gaan door mits u en uw partner niet verkouden zijn. Dit is overeenkomstig het landelijk beleid. Voor cryobehandelingen geldt dat u voor 14 maart Ovitrelle gespoten moet hebben of moet zijn gestart met de Utrogestan om de behandeling te laten doorgaan. Alle overige cryobehandelingen worden gestaakt.

Indien u op 13-03-2020 al gestart bent met Gonal-F of Menopur of Clomid dan kan u uw behandeling (IUI, IVF, ICSI, invriezen eicellen) waarschijnlijk afmaken (punctie en verse embryoplaatsing) afhankelijk van de situatie en uw eigen gezondheid.

Indien u op 14-3-2020 of later zou starten met Gonal-F of Menopur of Clomid, dan mag u niet starten en gaat de behandeling (IUI, IVF, ICSI, invriezen eicellen niet medisch) niet door.

Als u en/of uw partner klachten heeft van verkoudheid, zie punt 1. Uw behandeling gaat niet door

Als u voor een zwangerschapstest moet komen dan vragen wij u om thuis een test te doen en telefonisch te overleggen in plaats van voor bloedprikken te komen. U belt hiervoor met ons op: 020-4443251 (medische vragen)

 

De IVF/ICSI voorlichtingsavond

De voorlichtingsavond van donderdag 9 april 2020 gaat niet door.

 

Spermaonderzoek.

Dit wordt uitgesteld tot nader order. Alle afspraken tot en met 10 april worden afgezegd.

 

Updates

Wij vragen u onze website en ook de website van het IVF centrum, www.vumc.nl/ivf, regelmatig te bekijken voor de laatste update.

Endometriose awareness maand – Heb je lijf lief. Zo lief! DOOR Karlijn Nooijen

Deze maand is het wereldwijd Endometriose Awareness maand. Dit jaar wil ik graag bijdragen. Ik organiseer een cirkel voor alle vrouwen die zich herkennen in onderstaande en aanwezig willen zijn. Lees hieronder hoe je jezelf kunt aanmelden. Met dank aan lieve Barend Houtsmuller voor dit prachtige beeld wat ik mag gebruiken om mijn woorden te ondersteunen. Juist Barend die vrouwen in al hun verschijningsvormen weet te fotograferen. Vanuit mysterie, sensualiteit en schoonheid. Enm de slak. Die staat centraal voor mijn levensthema wat me is aangeboden door de endometriose: Vertraging vanuit mijn prachtige lijf. 
Voor alle vrouwen die het mogen doen (of passender gezegd: mogen zijn) met deze onzichtbare ziekte. 1 op de 10 vrouwen heeft in meer of mindere mate last. Gemiddelde tijd tot diagnose: 8 jaar! Aandacht en bewustwording kan hier verandering in brengen. Endometriose is een intieme ziekte die gaat over menstruatie en je baarmoeder. Je raakt in het diepst van je (vrouw) zijn. Die immens veel impact kan hebben op de levenskwaliteit van een vrouw. Ik weet dit. Ik heb dit gevoeld en voel dit nog steeds. Dagelijks. De meeste van jullie weten dit. Sommige wellicht ook niet. 
EN ik weet nu na ruim vijf jaar: 
Diagnose zware endometriose graad 4 & Adenomyose, drie grote operaties in het VU, twee ‘kleine’ ingrepen, een kapotte nier, revalidatie periodes, helse pijnen, morfine, slaappillen, wanhoop, boosheid, verdriet, IVF behandelingen, hoop, ruim 10 kilo minder Karlijn, honderden gecancelde afspraken (zowel sociaal als werk) en een agenda die leger en vooral flexibeler is dan ooit hiervoor…….
wat een diagnose als deze je kan brengen. Waar het je de weg naartoe kan wijzen.
De grote glimlach is stralender dan ooit. Echter. Mijn levenskracht krijgt daar vorm. Omdat er zoveel wel is. Zoveel juist nu is. En ik me hiervan bewuster ben dan ooit. Meer dan ooit in het nu leven. Met of zonder pijn. Het inademen. Mezelf ermee verhouden. Niet meer vechten. Of steeds sneller doorhebben als ik dat wel aan het doen ben. Terugverlangen naar hoe het ooit was. Het plaatje van die jonge, ondernemende sterke vrouw. Die de wereld aan leek te kunnen. Zonder fysieke beperking ‘s ochtends wakker werd en energie had. Kon doen wat ze dacht te willen. Hier en nu. Terug naar hoe het is. Ademen.
Meer dan ooit leef ik. Heeft het me met meer nederigheid naar het leven doen kijken. Doe ik wat ik werkelijk wil en wat belangrijk voor me is. Kies ik voor voeding die mijn lijf dient. Plan ik ruim. En met wie ik plan geef ik aan dat het altijd onder voorbehoud is. Zeg ik vervolgens af. En voel me daar steeds minder rot over en steeds meer dankbaar. Probeer ik te slapen als ik moe ben. En besteed ik de kostbare tijd (wanneer er wel energie is) aan de dingen die er voor mij toe doen. 
Nog steeds worstel ik op dagen. Ben ik dan ten diepste bang dat ik uiteindelijk alleen over zal blijven. Dat iedereen zal afhaken. Reageer ik het af op de meest dierbare mensen om me heen. Is de glimlach dan even verstopt achter verdriet. En nog steeds geloof ik dat het iedere dag een beetje meer bij mij mag horen. Dat ik me herinner mijn hoofd te buigen voor het leven zoals het nu is. Zoals ieder van ons zijn hoofd te buigen heeft voor datgene wat er op zijn of haar pad komt. Niemand zal met een opgeheven hoofd zijn kist in gaan bedenk ik me nu. En wat is het leven rijk wanneer je precies die kanteling met je hoofd durft te maken. Een beweging waarbij je letterlijk niet (over)ziet wat er voor je ligt. Probeer maar!
Lieve vrouwen. Mooie (vaak iets te sterke) dames met endometriose. Met dit delen sta ik stil bij jullie. En alle liefdevolle partners en vrienden om jullie heen die met bergen geduld en empathie aanwezig zijn op jullie pad. Juist op de dagen wanneer het even heel mistig voelt. Graag organiseer ik samen met die vrouwen en zeker ook partners waarbij het resoneert een samenzijn. 
In mijn praktijkruimte op het Hembrugterrein. Gewoon omdat ik voel dat ik dit wil doen. En te doen heb. Voor jullie. Met jullie. Vanuit mijn hart. Om samen te delen en vooral om je eigen (in)zicht te verbreden waardoor je wellicht dag in dag uit meer kwaliteit van leven zult ervaren. Dankzij endometriose;-) 
Wil je graag aanwezig zijn bij dit samenzijn? Mail dan naar karlijnnooijen@liveyourwork.nl en ik stuur je een datumprikker. Ik kijk er naar uit om jou te gaan ontmoeten. Afsluitend met de woorden die een goede vriend onlangs naar me stuurde: 
I’ve never met a strong person with an easy past! 
En voor iedereen (met of zonder endometriose;-): Heb je lijf lief. Zo lief!
Foto door Barend Houtsmuller (fotograaf)
1 2 3 4

Search

+