Webinar en inaugurele reden Prof. Dr. Velja Mijatovic - 16 april 2021

Aanmelden

Webinar “Endometriose: maatwerk vanuit meerdere perspectieven” ter gelegenheid van de online inaugurele rede van Velja Mijatovic.

Vrijdag 16 april 2021 van 12:15 uur – 15:00 uur

 

Het was een prachtige dag waar veel geleerd en genoten is.

Nogmaals veel dank aan de sprekers en hieronder kunt u de webinar nog een keer terug kijken. Onder de video staat het programma en wat achtergrond informatie over de sprekers.

Webinar programma

Het programma

Dr. Jacques Maas, gynaecoloog, Maastricht UMC. Endometriose & seksuele kwaliteit van leven

Dr. Jan Hein van Waesberghe, MRI radioloog, Amsterdam UMC. MRI bij diepe endometriose: road map for surgery

Dr. Jurriaan Tuynman, colorectaal chirurg Amsterdam UMC. Tailoring endometriose chirurgie met advanced imaging

Dr. Wouter Hehenkamp, gynaecoloog, Amsterdam UMC. Adenomyose: emboliseren of opereren?

Drs. Ingeborg Melgers, gynaecoloog, Amsterdam UMC. Cryopreservatie van gameten bij patiënten met endometriose

Discussie

Pauze 

Drs. Judith Dekker, gynaecoloog, Amsterdam UMC. Neonatale Uteriene Bloedingen: een voorbode van ‘early onset’ endometriose?

Prof. dr. Annemiek Nap, gynaecoloog Radboud UMC. Endometriose: welke impact heeft voeding?

Dr. Laura van Loendersloot, gynaecoloog, Amsterdam UMC. Impact van COVID-19 op fertiliteits- en endometriose zorg. Een landelijke evaluatie.

Mw. Bianca de Bie, voorzitter Endometriose Stichting. Endometriose: educatie, voorlichting en onderzoek

Dr. Lisette van der Houwen, gynaecoloog io, Amsterdam UMC. Orale antagonisten bij endometriose: innovatieve behandeling of een variatie op het bestaande?

Discussie

Wrap-up

Moderatoren: prof.dr. Velja Mijatovic en dr. Robert de Leeuw

De Sprekers

Annemiek Nap

Annemiek Nap werkte als IVF-arts en onderzoeker in het MUMC en promoveerde in 2004 op het onderzoek ‘The pathogenesis of endometriosis: Sampson was right’. Daarna volgde ze de opleiding tot gynaecoloog in het MUMC. Vervolgens werkte ze gedurende bijna twaalf jaar in Rijnstate, Arnhem en rondde in deze tijd haar fellowship Voortplantingsgeneeskunde af aan het Radboudumc.

Op dit moment is ze gynaecoloog-VPG en hoogleraar voortplantingsgeneeskunde aan het Radboudumc in Nijmegen. Ze is voorzitter van de pijler VPG van de NVOG. Daarnaast is ze lid van de coregroup van ESHRE die de Endometriosis Guideline herschrijft, en board member van de World Endometriosis Organisation.

In het Radboudumc is ze hoofd van de pijler Benigne Gynaecologie en Voortplantingsgeneeskunde, waaronder het multidisciplinaire centrum voor diagnostiek en behandeling van endometriose valt. Dit centrum opereert in een netwerk van zorg met omliggende ziekenhuizen.

Haar onderzoek is gericht op diagnostiek en pijn bij endometriose. Het doel van haar diagnostiek-onderzoekslijn is de tijd tot aan de diagnose endometriose te verkorten. Daarbij wordt onderzocht wat de rol van de patient, de huisarts en de medisch specialist is in het diagnostische traject. In haar onderzoek naar pijn spelen het stimuleren van bewustwording en van strategieen die vrouwen zelf kunnen gebruiken om hun pijn te verminderen een belangrijke rol. Zo wordt onderzocht welke toegevoegde waarde cognitieve gedragstherapie heeft bij vrouwen die een operatie ondergaan vanwege endometriose-gerelateerde pijn, en vindt onderzoek plaats naar de rol van voeding bij het behandelen van pijnklachten bij endometriose.

Ingeborg Melgers

Ingeborg Melgers is geboren en getogen Amsterdamse.

Studie geneeskunde (na ruil) aan de VU, opleiding tot gynaecoloog na een Haarlems intermezzo eveneens aan de VU.

Na de opleiding tot gynaecoloog fellowship voortplantingsgeneeskunde (VPG) aan het VUmc en aansluitend aldaar werkzaam (sinds 2001) als staflid. In die hoedanigheid (naast de gebruikelijke activiteiten bij een afdeling VPG) ook sinds 1999 betrokken bij de zorg voor patiënten met endometriose in al haar facetten binnen het Endometriose Centrum Amsterdam UMC

Poliklinische zorg van menarche tot menopauze (ook wanneer geen sprake is van kinderwens), behandelingen in het kader van kinderwens en operatieve zorg. Dit alles in een multidisciplinair team waarbinnen nauwe en plezierige samenwerking een gegeven is geweest door de jaren heen. De uitdaging is om steeds beter door studies onderbouwde adviezen en behandelingen te bieden en een zo compleet mogelijke behandeling op alle vlakken te bieden. Uiteraard allemaal met als uiteindelijk doel: de beste zorg voor de betrokkene op de juiste plaats.

Jurriaan Tuynman

Jurriaan Tuynman, MD, PhD,  is colorectaal chirurg in Amsterdam UMC op locatie Boelelaan en sinds 2013 ook actief in de geavanceerde colorectale endometriose chirurgie. Speerpunten zijn de behandeling van het colorectale carcinoom en met name het advanced rectumcarcinoom en colorectaal carcinoom en peritoneale metastasen. Hij is sinds 2014 voorzitter van de patiënt research groep colorectaal carcinoom en vanuit deze functie zet hijs zich in voor transmurale zorgpaden binnen de regio. Het regionale netwerk wat is gevormd is een belangrijke basis voor top zorg , onderzoek en onderwijs. Hij is hoofdonderzoeker van enkele grote internationale onderzoeken (COLOR3 en TESAR trial) en heeft begeleid 6 PHD’s. Daarnaast is geeft hij onderwijs aan assistenten in opleiding op nationaal niveau; laparoscopische colonchirurgie, maar ook op internationaal  niveau voor minimaal invasieve rectumchirurgie. Voor de endometriose chirurgie heeft hij gezamenlijk met de gynaecologie veel onderzoek verricht naar innovaties voor de minimaal invasieve endometriose chirurgie op het gebied van betere beeldvorming en minder invasieve technieken zoals TAMIS.

Wouter Hehenkamp

Wouter Hehenkamp is opgeleid tot gynaecoloog aan het AMC en OLVG in Amsterdam en is geregistreerd als gynaecoloog sinds 2011. Sinds afronding van zijn opleiding is hij verbonden aan het Amsterdam UMC: tot 2020 op locatie VUmc en nu op locatie AMC. In 2007 promoveerde hij met als titel van zijn proefschrift: ‘uterine artery embolization versus hysterectomy for symptomatic uterine fibroids’. Dit proefschrift beschrijft een groot gerandomiseerd onderzoek waarbij patiënten die een embolisatie ondergingen werden vergeleken met patiënten die een hysterectomie ondergingen. Hij heeft dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met de afdeling radiologie van het AMC. De conclusie van dit proefschrift was dat embolisatie een goed alternatief vormt voor een hysterectomie met vergelijkbare kwaliteit van leven en tevredenheid. Dit proefschrift is de basis geweest voor zijn verdere academische carrière, waarbij hij zich heeft toegelegd op diagnostiek en behandeling van uteriene afwijkingen als myomen, adenomyose en niches (keizersnee litteken defecten).

Wouter werkt binnen de pijler benigne gynaecologie van het Amsterdam UMC en is als vertegenwoordiger daarvan verbonden aan het endometriosecentrum Amsterdam (hoofd Velja Mijatovic). Ook op het gebied van onderzoek spelen myomen en adenomyose een hoofdrol: hij heeft inmiddels meer dan 65 artikelen gepubliceerd in peer-reviewed tijdschrifften, voornamelijk met als onderwerp myomen, maar ook in toenemende mate adenomyose en uteriene niches. Hij is als co-promotor betrokken geweest bij 6 promoties en begeleidt op dit moment 5 promovendi.

Wouter heeft tevens enkele NVOG taken: hij zit in het bestuur van de pijler gynaecologie, is lid van de koepel wetenschap, lid van de Werkgroep Gynaecologische Endoscopie en de projectgroep Duurzaamheid. Hij heeft aan de basis gestaan van de richtlijnen ‘hevig menstrueel bloedverlies’ (voorzitter), ‘postmenopauzaal bloedverlies’ (vice-voorzitter) en ‘laparoscopische hysterectomie’ (lid).

Wouter is getrouwd en heeft 2 zoons van 10 en 2.

Jacques Maas

Jacques Maas is sinds 1 januari 2021 weer werkzaam als gynaecoloog, lid endometriose expertisecentrum, in het MaastrichtUMC+. Zijn interesse in het ziektebeeld endometriose werd gewekt meteen na zijn geneeskunde studie toen hij met zijn promotietraject startte waarin hij studies verrichtte naar invasie en angiogenese bij endometriose. In 2007 werd hij geregistreerd als gynaecoloog en subspecialist voortplantingsgeneeskunde. Hij heeft 10 jaar gewerkt in Máxima MC te Veldhoven/Eindhoven, waar hij de mogelijkheid kreeg een multidisciplinair endometriose centrum neer te zetten.

Andere aandachtsgebieden zijn minimaal invasieve chirurgie, benigne gynaecologie en psychosomatiek/seksuologie.

Jacques is hoofdonderzoeker van de ZonMW gesubsidieerde SOMA-trial (Surgery or Medication for women with an endometrioma) en begeleidt meerdere promovendi die onderzoek verrichten op het gebied van endometriose en benigne gynaecologie.

Hij is voorzitter van de Werkgroep Endometriose van de NVOG, zit in de adviesraad van de Endometriose Stichting, is lid van de Endometriosis Guideline Group of ESHRE en ambassadeur van de World Endometriosis Society.

Bianca de Bie

Mijn naam is Bianca De Bie, voorzitter van de Endometriose Stichting en endometriose patiënt. Naast deze connectie met endometriose ben ik tevens vrouw van mijn man, en moeder van 2 pubers. Endometriose heeft een hele grote rol in mijn leven gespeeld, eerst als patiënt, toen als oprichter van de Endometriose Stichting en sinds 2006 als voorzitter van de stichting. Patiënt voel ik mij al jaren niet meer omdat ik een passende behandeling gevonden heb.

Als voorzitter van de Stichting heb ik veel veranderingen gezien de afgelopen jaren. Veel veranderingen waar wij ons voor hebben ingezet, aan hebben meegewerkt of bij waren betrokken. We zijn uitgegroeid van informatie en lotgenoten platform tot een organisatie waarin we samen met de specialisten aan tafel zitten om te bekijken waar de onderzoeksvragen liggen, wat zijn de knelpunten en waar liggen de verbeteringen. In de afgelopen jaren hebben wij op deze manier een zorgwijzer op kunnen stellen waarin de patiënt overzichtelijk kan zien waar welke endometriose specialist te vinden is. We hebben samengewerkt of geparticipeerd in verschillende onderzoeken die door de verschillende centra, waaronder ook AmsterdamUMC, zijn uitgevoerd. Naast al deze samenwerking met de professionele kant van de endometriose zorg zijn wij ook constant in contact met de patiënt. Van dagelijks contact via mail en social media, tot contactmomenten in ziekenhuizen, of nu meer dan ooit, online!

Ooit bij de oprichting van de stichting dacht ik dit een tijdje te doen en dan het stokje weer over te dragen omdat het dan niet meer bij mijn leeftijd zou passen. Inmiddels pas ik misschien niet meer in de doelgroep, maar zie ik nog dagelijks hoe nodig een patiënten organisatie voor endometriose patiënten is en zal ik voorlopig nog wel even blijven zitten waar ik zit. En hoop ik samen met de professionals nog veel te verbeteren in deze zorg.

Lisette van der Houwen

Lisette van der Houwen is AIOS gynaecologie binnen het cluster Amsterdam UMC – Vumc en momenteel werkzaam in het Diakonessenhuis in Utrecht. In 2011 kwam zij voor het eerst in aanraking met het endometriose onderzoek in het VUmc, waarbij zij haar promotieonderzoek met de titel ‘Endometriosis associated subfertility – Surgical treatment and Assisted Reproductive Techniques’ in de loop van de jaren heeft kunnen vormgeven onder leiding van promotoren, Nils Lambalk en Velja Mijatovic, en co-promotor Peter Hompes. Na het afronden van haar promotietraject in 2019 is zij binnen het onderzoeksteam onder leiding van Velja Mijatovic als copromotor betrokken bij het onderzoek van Anneke Schreurs en Essam Othman. Onderzoek naar verschillende biomarkers, het optimaliseren van de behandeling van endometriose gerelateerde subfertiliteit, kwaliteit van leven en verbeteren van kwaliteit van endometriose zorg staan hierin centraal.

Laura van Loendersloot

Laura van Loendersloot is gynaecoloog met aandachtsgebied voortplantingsgeneeskunde en minimale invasieve chirurgie. Ze startte haar carrière met haar promotie onderzoek bij het Centrum voor Voorplantingsgeneeskunde van het Amsterdam UMC. Tijdens haar onderzoek ontwikkelde ze diverse IVF predictie modellen, waaronder een model om koppels beter te kunnen voorlichten over hun zwangerschapskansen na IVF. Momenteel doet zij een fellowship voorplantingsgeneeskunde aan het Amsterdam UMC waarbij zij ook werkzaam is in de endometriose zorg. Daarnaast is zij lid van de deelredactie voortplantingsgeneeskunde van het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie en Gynaecologie. Haar meest recente onderzoek richt zich op de impact van COVID-19 op fertiliteits- en endometriose zorg waarvoor een ZonMW subsidie is verkregen in 2020 in samenwerking met de patientenverenigingen FREYA en de Endometriose Stichting.

Jan Hein van Waesberghe

Jan Hein van Waesberghe werkt sinds 1994 in het Amsterdam UMC, locatie VUMC en promoveerde in 1999 op zijn proefschrift: Magnetization Transfer Imaging in Multipele Sclerosis. Na het doorlopen van de opleiding tot Radioloog in 2003, heeft hij 4 maanden de ins en outs van de MRI van het Abdomen geleerd in het Katholiek Universiteitsziekenhuis te Leuven, waarna hij veel nieuwe MR sequenties geïmplementeerd heeft in het VUMC. Vanaf 2004 heeft hij samen met collega Mijatovic de relatie tussen de kliniek, laparoscopie, pathologie en bevindingen op de MRI onderzocht, hetgeen leidde tot een intensieve samenwerking tussen de sectie voortplantingsgeneeskunde van de afdeling Gynaecologie. Hieruit vloeide ook een puur Radiologisch proefschrift van Milou Busard, getiteld “Advances of MR Imaging in Endometriosis”. Sinds 2005 vindt er tevens een gezamenlijke maandelijkse endometriose bespreking plaats, in eerste instantie tussen de Voortplantingsgeneeskunde, Urologie en Radiologie, in de loop van tijd aangevuld met vertegenwoordigers van de heelkunde en de pijnbestrijding. In de afgelopen 17 jaar zijn er minimaal 4000 MRI scans aan zijn ogen voorbij gegaan. Met succes heeft hij, binnen het Amsterdam UMC, de term “endometriose in het rectovaginale septum” kunnen verbannen uit de MR verslagen en de status van de patiënt. Naast zijn rol als radioloog primus van het Endometriose Centrum van het Amsterdam UMC, is er een zeer goede samenwerking met de afdeling Benigne Gynaecologie ontstaan, met name wat betreft uterus myomatosus en adenomyosis, hetgeen ook geleid heeft tot een maandelijkse benigne Gynaecologie-Radiologie bespreking.

Sinds 2012 is hij algemeen opleider van de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde in het Amsterdam UMC locatie VUMC en heeft recent, na 8 jaar zitting te hebben genomen, het Concilium en de Plenaire Visitatie Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Radiologie met dankzegging verlaten.

Judith Dekker

Judith Dekker is sedert 2001 als gynaecoloog werkzaam in het AmsterdamUMC. Na een fellowship van twee jaar geregistreerd subspecialist Voortplaningsgeneeskunde waarna werkzaam als staflid op de afdeling Voortplantingsgeneeskunde en het Endometriose Centrum van het Amsterdam UMC in het VUmc, nu op beide lokaties. Haar speciale aandachtsgebieden zijn o.a.: reproductieve chirurgie, endometriose, kinder-en adolescenten gynaecologie. Zij is bestuurslid van de werkgroep Kinder- en adolescenten gynaecologie alsmede voorzitter SIG KGE.

Moderatoren

Velja Mijatovic

Professor Velja Mijatovic is gynaecoloog en subspecialist voortplantingsgeneeskunde bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (UMC). Hij is hoofd van het multidisciplinaire Endometriose Centrum van het Amsterdam UMC, een van de 3 academische endometriose referentiecentra in Nederland. Zijn onderzoek is gericht op tubaire (dys)functie, implantatie en endometriose. Hij was de hoofdonderzoeker van verschillende grote klinische evaluatiestudies, zoals de DESH-studie, de FOAM-studie, de TUBIE-studie en de COPIE trial. Sinds 2014 is hij senior lid van de H2Oil studiegroep die de resultaten van de H2Olie trial publiceerde in de New England Journal of Medicine.  Momenteel is hij ook de hoofdonderzoeker in twee grote internationale multicenter-onderzoeken, de H2Oil-timingstudie en de H2Oil-2-studie. Beide zijn die vervolgonderzoeken van de oorspronkelijke H2Oil-trial. Binnen deze twee studies werkt hij in een

internationale groep onderzoekers gevestigd in Nederland, het VK, Polen, Frankrijk, Australië en Nieuw Zeeland. Hij heeft meer dan 180 Pubmed geïndexeerde publicaties en zijn werk is meer dan 2600 keer geciteerd bij een Hirsh-Index van 34. Momenteel begeleidt hij zes promovendi.

Naast zijn klinische en researchwerkzaamheden bekleedde hij onder andere de volgende functies: voormalig voorzitter van de Nederlandse Menopauze Vereniging (2010-2014), hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Verloskunde & Gynaecologie (2013-heden) en lid van de wetenschappelijke adviesraad van de Endometriose Stichting (2014-heden).

Robert de Leeuw

Robert de Leeuw is benigne gynaecoloog bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (AUMC). Sinds 5 jaar is hij staflid van de benigne gynaecologie, met speciale aandacht voor endometriose, adenomyose, myomen, niches en transgender chirurgie. Hij is in 2019 gepromoveerd bij de beta-faculteit van de VU Universiteit op digitaal onderwijs voor de medische vervolgopleiding. Zijn onderwijs activiteiten bestaan uit internationaal AIOS onderwijs, commissie lid van de Cie Onderwijs, lid van de werkgroep LOGO en voorzitter van de werkgroep digitaal portfolio. Naast zijn onderwijs activiteiten is Robert lid van de MUSA onderzoeksgroep voor de professionalisering van de gynaecologische benige echografie en doet hij onderzoek naar adenomyose en keizersnede littekens (niches). Hij begeleid hier 6 promovendi bij. zijn klinische taken bestaan vooral uit minimaal invasieve chirurgie middels conventionele laparoscopie en robot chirurgie.