Wat is een second opinion?

Met een tweede mening, ook wel ‘second opinion’ genoemd, wordt een onafhankelijk oordeel of advies van een andere medisch specialist dan de behandelend arts bedoeld.

Veel behandelingen op gebied van gynaecologische klachten zijn landelijk of zelfs internationaal afgesproken en vastgelegd in protocollen die de artsen volgen. De Nederlandse ziekenhuizen hebben gynaecologen die uitstekend zijn opgeleid en heel goed in staat zijn u te informeren over de reguliere behandelingen van veel voorkomende gynaecologische klachten. Desondanks kan het zijn dat u de behoefte voelt uw behandelplan eerst te toetsen bij een tweede, onafhankelijke arts. Het kan ook zijn dat u een minder vaak voorkomende gynaecologische klacht heeft, of dat een eerdere behandeling bij u niet voldoende of blijvend effect heeft gehad.

Onafhankelijk oordeel of advies

De medisch specialist – niet uw eigen behandelend arts – geeft op uw verzoek zijn/haar mening, maar hij/zij neemt de behandeling over het algemeen niet over. Een second opinion is dus geen motie van wantrouwen jegens uw behandelaar, het is de mogelijkheid om meer informatie en een frisse kijk op de feiten te verkrijgen om zo te komen tot een weloverwogen besluit over uw behandeling. Uw behandelend arts kan zelf ook voorstellen de mening van een andere arts te vragen.

Overeenkomst arts-patiënt

Onze gynaecologen zijn door de aard van hun academische werk altijd geïnformeerd over de meeste recente ontwikkelingen in de behandeling, en dus goed in staat onafhankelijke adviezen te geven. Het recht op een second opinion is niet in de wet vastgelegd. De Nederlandse huisartsen en specialisten hebben echter samen met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een modelovereenkomst Arts-Patiënt gemaakt. Daarin is het recht op een second opinion opgenomen.

Afspraak maken

Het team van de afdeling gynaecologie is graag bereid u een persoonlijk medisch advies te geven. U, uw huisarts of uw behandelend specialist kan een second opinion aanvragen. Voor het maken van een afspraak voor een second opinion zijn wij telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 020 4441190.

Medewerking van uw behandelend arts

Voor het vragen van een tweede mening is het altijd prettig wanneer u de medewerking heeft van uw behandelend arts. Uw behandelend arts kan behulpzaam zijn bij de verwijzing naar een van de universitair medische centra. Ook uw huisarts kan bemiddelen bij het verkrijgen van een tweede mening. Het is eveneens van belang uw medische informatie beschikbaar te hebben voor het verkrijgen van de tweede mening. Informeert u, voordat u een tweede mening vraagt, bij uw ziektekostenverzekeraar hoe u het beste kunt handelen. Als de ziektekostenverzekeraar de kosten van een tweede mening niet accepteert, zullen deze namelijk voor uw eigen rekening komen.