Themanummer ” Endometriose” van het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie (NTOG)

4 Jun 2016 Actueel

Naar aanleiding van het 5 jarig jubileum van de NVOG werkgroep Endometriose verschijnt dit bijzondere themanummer van het NTOG.
Hierin een overzicht van onderwerpen die aan de orde zijn gekomen op het vijfde Nederlandse Endometriose Symposium getiteld ‘Focus op Chirurgie’, dat op 6 november 2015 plaatsvond in het VUmc te Amsterdam.

Voor  NOTG 2016 Themanummer Endometriose

Felicitaties Endometriose stichting

6 Jan 2016 Actueel

 Wat een mooi bericht! Van harte gefeliciteerd met jullie prijs!
Wij voelen ons vereerd dat jullie het ook een stuk onze prijs vinden.
Wij zullen ons gezamelijk de komende jaren op deze manier verder blijven inzetten”
Bianca de Bie , Endometriose stichting, Voorzitter / projectleider.

VUmc TEAM prijs voor Endometriose Centrum

4 Jan 2016 Actueel

Op 4 januari jl. ontving het Endometriose Centrum de 2016 VUmc TEAM prijs uit handen van Prof. Chris Polman (Raad van Bestuur VUmc). De prijs is een erkenning voor het multidisciplinaire werk in de zorg voor en onderzoek naar endometriose. Hierbij werd vooral de waardering uitgesproken voor hoe het endometriose team de patient in dit werk heeft betrokken. Alle leden van het endometriose team zijn erg blij met deze prijs. “Het inspireert ons om door te  gaan op de ingeslagen weg om steeds betere endometriose zorg te kunnen bieden”, aldus Velja Mijatovic in zijn dankwoord.

 

 

 

 

 

LANDELIJK ENDOMETRIOSE SYMPOSIUM 13.00-17.30 uur

6 Nov 2015 Actueel

VU Faculteit Geneeskunde, Atrium zaal (D 146), van der Boechorststraat 7, 1081 BT Amsterdam. U kunt zich, liefst voor 1 november, inschrijven via m.evers@vumc.nl.De kosten bedragen 50,- voor niet-leden en 25,- voor leden van de werkgroep. nschrijfkosten graag overmaken op   NL05 INGB 0006 3424 69, Stichting Werkgroep Endometriose te Amsterdam onder vermelding van “inschrijving symposium 2015.”

PROGRAMMA
13.00-14.00: Registratie & Lunch
14.00-14.10: Welkom, Velja Mijatovic , Hoofd Endometriosecentrum VUmc,  Amsterdam. Thema: Endometriose focus op chirurgie.
14.10-14.30: Operatie indicaties bij endometriose +/- subfertiliteit. Wat zegt de ESHRE guideline? Annemiek Nap,gynaecoloog Rijnstate Zhs, Arnhem.
14.30-14.50: SHiP syndroom & endometriose Dutch Conserted Action. Marit Lier, art- onderzoeker Endometriose centrum VUmc, Amsterdam.
14.50-15.15: Gebruik van Endometriosis Fertility Index na laparoscopie The Leuven Experience. Carla Tomasetti,gynaecoloog UZ Leuven, België.
15.15-15.40: Cystectomie bij endometrioom: impact op ovariële reserve. Gevaar of storm in een glas water? Jacques Maas,gynaecoloog, Voorzitter NVOG werkgroep Endometriose.
15.40-16.00: PAUZE
16.00-16.20: TAMIS-geassisteerde laparoscopische low anterior resectie. Nieuwe behandeltechniek voor rectosigmoidale endometriose. Jurriaan Tuynman, colorectal chirurg, Endometriosecentrum VUmc, Amsterdam.
16.20-16.40: Laparoscopische visualisatie technieken bij endometriose. Stijn Vlek, onderzoeker Endometriosecentrum VUmc, Amsterdam.
16.45-17.30: ALV NVOG Werkgroep Endometriose. Jacques MaasVoorzitter NVOG werkgroep Endometriose.

Foto tentoonstelling in het Endometriose Centrum VUmc

25 Sep 2015 Actueel

Foto tentoonstelling in het Endometriose Centrum VUmc: Fertile-Endometriosis in Focus.

Barbara Galvacs, fotograaf & vrijwilliger Endometriose Stichting. www.galvacs.com:

“Vrouwelijkheid en vruchtbaarheid zijn geen eenduidige begrippen voor mij. Fotografie helpt me om het te ontdekken, onderzoeken en delen. Ik verbeeld eigen gevoelens en verhalen van vrouwen die zich uitgedaagd voelen in hun vrouw zijn. Dit gaat over vrouwelijke kwaliteiten als rust, vruchtbaarheid, flexibiliteit, pijn verdragen en bewustwording. Fotografie voor mij is een vruchtbaar proces.”

BUIKPIJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endometriose als kennislacune HOOG geprioiteerd door NVOG !

14 Jul 2015 Actueel

Het Endometriose Centrum VUmc zal in samenwerking met het NVOG consortium 2.0, de NVOG werkgroep endometriose, het UMCU en
de Endometriose Stichting een subsidieaanvraag indienen bij ZonMW voor een landelijke studie bij endometriose patiënten die IVF ondergaan.

Prof. dr. Ivo Brosens (KU Leuven)

23 Jun 2015 Actueel

Prof. dr. Ivo Brosens (KU Leuven)
bezoekt Endometriose Centrum Vumc
14:00-17:00 uur: Lezing (Endometriose: van neonaat tot adolescent; een progressieve pathologie) & Masterclass Endometriose Research. Aanmelden via m.evers@vumc.nl.

1 2 3 4

Search

+