Themanummer ” Endometriose” van het Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie (NTOG)

June 4, 2016

Naar aanleiding van het 5 jarig jubileum van de NVOG werkgroep Endometriose verschijnt dit bijzondere themanummer van het NTOG.
Hierin een overzicht van onderwerpen die aan de orde zijn gekomen op het vijfde Nederlandse Endometriose Symposium getiteld ‘Focus op Chirurgie’, dat op 6 november 2015 plaatsvond in het VUmc te Amsterdam.

Voor  NOTG 2016 Themanummer Endometriose

Search

+