OvCaRe in Vancouver (Canada)

May 21, 2017

Wetenschappelijke samenwerking gestart met British Columbia Multidisciplinary Ovarian Cancer Research team (OvCaRe) in Vancouver (Canada)
Dit heeft betrekking op onderzoek naar risicofactoren voor ovariumcarcinoom bij endometriose en vindt plaats in nauwe samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut.

Search

+