Naast patiëntzorg en onderwijs staat het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, diagnose en verbetering van de behandeling van endometriose hoog in het vaandel.

Wetenschap beoefen je niet alleen, maar vergt inzet en betrokkenheid van alle medewerkers van een afdeling. Daarnaast is de (zeer gewaardeerde) deelname van patiënten, zeker wat betreft klinische studies, van groot belang. Onderzoek is essentieel voor de innovatie van de zorg, maar zou zonder samenwerking tussen zorgverleners en patiënten, niet kunnen bestaan.

Het succes is mede afhankelijk van de medewerking van patiënten. Wilt u meedoen aan onderzoek, laat u dan informeren en teken het informed consent.

Artsen, arts-onderzoekers en studenten zetten zich in om specifieke onderzoekvraggen te beantwoorden en te publiceren in de wetenschappelijke literatuur.